Co reguluje konwencja CMR?

CMR jest bardzo ważnym aktem prawnym w międzynarodowym transporcie samochodowym. Dokument CMR to inaczej umowa o zarobkowym przewozie towarów przez profesjonalnych przewoźników na terenach państw należących do konwencji. Została ona podpisana w Genewie w 1956r. Polska ratyfikowała ją 6 lat później. Konwencja CMR ma za zadanie wprowadzić i ujednolicić warunki umowy o przewóz, całą niezbędną dokumentację przewozową (jednolity dokument zawarcia umowy przewozu – list przewozowy), uregulować obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika oraz nadawcy, prawa nadawcy i odbiorcy do rozporządzania towarem, warunki wydania towaru, ewentualne roszczenia wynikające z przewozu, ich przedawnienia, tryb skarg i reklamacji a także wykonywanie przewozów przez kilku przewoźników. Konwencji CMR nie stosuje się tylko do przewozu zwłok, przewozu rzeczy przesiedlenia oraz przewozów wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych.


Tytuł: Co reguluje konwencja CMR?